biogo.pl
Waluty
Waluty

Silver Flash 50 Spray bakteriobójczy dezynfekcja 500 ml Invex Remedies

klientów kupiło szt.
Zamówienie wyślemy do: 24h
Dostawa: od 9,99 zł (Polska) SPRAWDŹ

49,29 zł
Cena: 49,29 zł 49.29

ilość szt
Zyskujesz 49 nasionek [?]

Ocena: 4.00 1 ocen / 0 opinii
Producent: INVEX REMEDIES
Kod produktu: 5902768409611

Opis

OPIS

Silver Flash 50 Spray bakteriobójczy dezynfekcja 500 ml Invex Remedies

- dezynfekcja wody przeznaczonej do picia 
- dezynfekcja urządzeń, powierzchni i żywności
- odgrzybianie systemów klimatyzacyjnych
- dezynfekcja wody w basenie

SILVER FLASH 50 to produkt do użytku powszechnego zwalczający wszelkiego rodzaju bakterie, niszczący grzyby, drożdże i pleśnie. Działa bakteriobójczo (Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa,  Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus ureus, Listeria monocytogenes) i grzybobójczo (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)).
Preparat SILVER FLASH 50 otrzymał pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych na stosowanie i obrót nr 7783/19 z dnia 27.05.2019r.

SKŁADNIKI
Substancje czynne: nadtlenek wodoru - 60g na 1kg produktu, srebro - 0,025g na 1kg produktu.

Masa netto: 500 ml

SUBSTANCJE CZYNNE:
- nadtlenek wodoru - 60 g na 1 kg produktu
- srebro - 0,025 g na 1 kg produktu.

SPOSÓB UŻYCIA
Warunki skuteczności stosowania preparatu: Temperatura stosowania preparatu (warunki zewnętrzne) dla temperatury 20oC, czas narażenia - co najmniej 60 minut. Zastosować odpowiednią wentylację.

Zastosowanie:

• do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz systemu rurociągów doprowadzających tą wodę*
• do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz**
• do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej**
• do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli**
• do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w obiektach: hotelowych, wypoczynkowych, wczasowych, odnowy biologicznej, bazach fitness i w basenach do użytku prywatnego
• do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych
• do dezynfekcji przedmiotów poprzez zanurzenie**
• niszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych**

* - woda przeznaczona do picia musi spełniać określone kryteria wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Zawartość nadtlenku wodoru w wodzie pitnej w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekraczać dawki 0.05 mg/litr. Zawartość srebra nie może przekraczać dawki 0,01mg/litr.
**Uwaga: Ze względu na możliwość odbarwień przed użyciem na powierzchniach należy wypróbować działanie środka w niewidocznym miejscu.

Zastosowanie

Zalecane stężenie

Czas stosowania

Sposób stosowania

do dezynfekcji ścian i podłóg w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz w innych obiektach wykorzystywanych w działalności zawodowej

100%

1h-12h

Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię.

Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą wodociągową.

do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli

100%

 1h-12h

Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię.

Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą wodociągową.

do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych w obiektach: hotelowych, wypoczynkowych, wczasowych, odnowy biologicznej, bazach fitness i w basenach do użytku prywatnego

100%

6h-12h

Dolać zalecaną dawkę preparatu - 800ml na 1m3(1000 l) wody basenowej. Po spuszczeniu wody zdezynfekować ściany i dno basenu. Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą wodociągową.

do dezynfekcji i odgrzybiania systemów klimatyzacyjnych

100%

12h-24h

Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię.

Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem.

do dezynfekcji przedmiotów poprzez zanurzenie

 

100%

2h-4h

Zanurzyć dezynfekowane przedmioty na określony czas. Po dezynfekcji opłukać przedmioty pod wodą wodociągową.

niszczenie pleśni na powierzchniach konstrukcji budowlanych

100%

12h-24h

Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię.

Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem.

do dezynfekcji urządzeń, kontenerów, przyborów kuchennych, powierzchni i rurociągów związanych z procesem produkcji, transportu, przechowywania i spożycia żywności lub pasz

100%

1h-12h

Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię. Powierzchnie przez cały okres dezynfekcji powinny pozostać zwilżone produktem. W razie potrzeby po dezynfekcji spłukać powierzchnię wodą przeznaczoną do spożycia.

do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi i zwierząt oraz systemu rurociągów doprowadzających tą wodę*

100%

2h-4h

Dolać zalecaną dawkę preparatu – 400 ml na 1m3 (1000 l) wody. Po dezynfekcji należy przepłukać rurociągi i urządzenia wodą przeznaczoną do spożycia.

Okres/czas od zastosowania produktu do uzyskania skutku biobójczego: co najmniej 1 godzina
Sposoby i środki usuwania skażenia produktem: Ograniczyć uwalnianie produktu. Chronić zbiorniki ujęcia wody pitnej i użytkowej. Rozcieńczać dużą ilością wody. Związać za pomocą suchego piasku lub podobnego obojętnego materiału. Nie używać tkanin, trocin, papieru lub innych palnych materiałów. Zapewnić dobrą wentylację. Pozostałości i zanieczyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą.
Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania:
Kontakt z oczami:
Silne działanie drażniące lub trawiące. Może spowodować ciężkie zapalenie spojówek, uszkodzenie rogówek lub nieodwracalne uszkodzenia oczu. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem. WDYCHANIE: Wdychanie oparów/aerozoli może spowodować podrażnienie dróg oddechowych, kaszel, palący ból za mostkiem, łzawienie, uczucie palenia oczu czy nosa i zapalenie układu oddechowego oraz obrzęk płuc. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.
Kontakt ze skórą: W przypadku dłuższego kontaktu może wystąpić miejscowe zaczerwienienie lub silne podrażnienie (wybielanie) lub tworzenie się pęcherzy (poparzenie).
Spożycie: Połknięcie może spowodować krwawienie błon śluzowych w jamie ustnej, przewodzie pokarmowym i żołądku. Szybkie ulatnianie się tlenu może doprowadzić do rozdęcia żołądka i krwawienia błon śluzowych oraz ciężkiego uszkodzenia narządów wewnętrznych, szczególnie w przypadku wchłonięcia większej ilości produktu.
Zatrucie inhalacyjne: Zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, jeżeli konieczne zastosować sztuczne oddychanie. Skonsultować się z lekarzem.
Zatrucie drogą pokarmową: Natychmiast przepłukać usta wodą oraz podawać do wypicia dużą ilość czystej wody małymi porcjami. Nie wywoływać wymiotów. Zapewnić pomoc lekarską. Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zanieczyszczoną skórę spłukać obficie dużą ilością wody. W razie podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: Przepłukać obficie oczy bieżącą wodą (przy otwartych powiekach) przez kilka minut. W przypadku wystąpienia i utrzymywania się podrażnienia, niewyraźnego widzenia lub obrzęku, należy zwrócić się do specjalisty.

UWAGI
Produkt działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Dokładnie myć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
• W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w krytych, chłodnych, przewiewnych i zaciemnionych pomieszczeniach chroniących produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w opakowaniach producenta. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Postępowanie z odpadami produktu: Zgodnie z lokalnymi przepisami produkt powinien zostać rozcieńczony dużą ilością wody i może być skierowany do kanalizacji lub oczyszczalni ścieków.
Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Odpady opakowaniowe są przekazywane odpowiedniej organizacji zbierającej odpady – zakładowi utylizacji bądź recyklingu odpadów.

Dane techniczne

Kraj producenta Polska

Dostawa Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać opinię o produkcie

Formy dostawy

DHL

Czas doręczenia:

Darmowa dostawa od xx zł

xx zł
Sklep internetowy Shoper Premium