biogo.pl
Waluty
Waluty

PŁYN LUGOLA 1% JODYNA WODNY ROZTWÓR 250ml Stanlab

87005-trimmy.jpg
  • promocja
Zamówienie wyślemy do: 24h
Dostawa: od 7,99 zł (Polska) SPRAWDŹ

72,29 zł
Cena: 72,29 zł 58,39 zł 58.39

ilość szt
Zyskujesz 58 nasionek [?]


Opis

PŁYN LUGOLA 1% JODYNA WODNY ROZTWÓR 250ml Stanlab

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
a) Stan skupienia: ciecz
b) Kolor: ciemnobrązowa
c) Zapach: charakterystyczny zapach jodu
d) Temperatura topnienia/krzepnięcia: niedostępne
e) Temperatura wrzenia lub niedostępne początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
f) Palność materiałów: nie
g) Dolna/górna granica wybuchowości: niedostępne
h) Temperatura zapłonu: nie dotyczy
i) Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
j) Temperatura rozkładu: niedostępne
k) pH 5,5 - 8,5 (20 °C)
l) Lepkość kinematyczna: niedostępne
m) Rozpuszczalność: nieograniczona
n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda: niedostępne (wartość współczynnika log)
o) Prężność gazu: niedostępne
p) Gęstość lub gęstość względna: około 1,05 g/cm3 (20 °C)
q) Względna gęstość gazu: niedostępne
r) Charakterystyka cząsteczek: nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
H373: Może powodować uszkodzenie narządów(tarczyca) poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie drogą doustną.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par rozpylonej cieczy.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość /pojemnik utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

SKŁADNIKI
Mieszaniny

MASA NETTO: 250 ml

ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Dane techniczne

Certyfikat BIO NIE
Kraj producenta Polska
Dla niemowląt NIE

Dostawa Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności

Kraj wysyłki:

Opinie o produkcie (0)

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać opinię o produkcie

Formy dostawy

DHL

Czas doręczenia:

Darmowa dostawa od xx zł

xx zł
Sklep internetowy Shoper Premium